Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Podpisanie umowy o zwiększenie dofinansowania

7 października 2019 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu (MPEC) zostały podpisane aneksy do umów zwiększające dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata  2014-2020, dotyczące projektów: „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW” oraz „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego”. Aneksy podpisano pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) reprezentowanym przez Wiceprezesa Zarządu Artura Michalskiego oraz Dyrektor Departamentu Energii Urszulę Zając a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pawła Kupczaka oraz Wiceprezesa Zarządu Andrzeja Brzezińskiego, w obecności Poseł na Sejm RP Anny Paluch, Prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej MPEC Miłosza Treita.

– W dniu dzisiejszym w siedzibie MPEC wydarzyła się historyczna chwila, ponieważ prawdopodobnie w historii przyznawania środków unijnych przez NFOŚiGW nie miała miejsca taka sytuacja, by Beneficjent otrzymał zwiększenie przyznanego już dofinansowania – powiedział Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski. – Zaledwie 6 podmiotów w Polsce dostało taką szansę. Gratuluję nowemu zarządowi MPEC, który wykazał się dużą aktywnością. Chciałem także podkreślić osobiste zaangażowanie Pani Poseł Anny Paluch w pozyskaniu tych środków. Te dodatkowe fundusze są realnym narzędziem do walki o czyste powietrze na Sądecczyźnie.

A mowa o niebagatelnej kwocie 3 milionów złotych na inwestycje w MPEC. Ponad 605 tysięcy złotych przeznaczonych zostanie na kocioł biomasowy a prawie 2,4 miliona złotych dodatkowe wesprze modernizację wysłużonej już sieci ciepłowniczej. Dzięki dodatkowym środkom w najbliższych latach MPEC będzie mógł przejść istną metamorfozę a większość środków będzie pochodziła ze źródeł zewnętrznych w formie dotacji.

– To wydarzenie jest efektem intensywnych starań nowego zarządu spółki w zakresie pozyskania dodatkowych środków finansowych z NFOŚiGW na realizację wyżej wymienionych projektów inwestycyjnych – podkreślił Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel. – Działania podjęte w ostatnim czasie przez zarząd spółki MPEC przy aktywnym wsparciu Poseł na Sejm RP Anny Paluch zaowocowały tym bezprecedensowym wydarzeniem. Dodatkowym powodem do radości jest fakt, że zaledwie kilka instytucji w Polsce dostało takie wsparcie. Cieszę się, że Nowy Sącz jest dostrzegany i wspierany przez instytucje państwowe.

Dane dotyczące finansowania projektu:

  • „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW”

 

PIERWOTNIE

ZWIĘKSZENIE O

W SUMIE PRZYZNANO

Całkowity koszt projektu brutto

13 293 840,00 zł

1 229 500,00 zł

14 523 340,00 zł

Koszt kwalifikowany

10 750 000,00 zł

1 034 000,00 zł

11 784 000,00 zł

Dofinansowanie

4 113 391,00 zł

605 309,00 zł

4 718 700,00 zł

% dofinansowania

38,26 %

40,04 %

  • „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego”.

 

PIERWOTNIE

ZWIĘKSZENIE O

W SUMIE PRZYZNANO

Całkowity koszt projektu brutto

20 095 771,00 zł

3 854 789,00 zł

23 950 560,00 zł

Koszt kwalifikowany

16 080 025,00 zł

3 133 975,00 zł

19 214 000,00 zł

Dofinansowanie

12 180 000,00 zł

2 373 700,00 zł

14 553 700,00 zł

% dofinansowania

75,74 %

75,74 %

Informacja UE
Informacja UE