Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

W chwili obecnej brak przerw w dostawie ciepła i ciepłej wody

ponad 550 węzłów
cieplnych

Informacja UE
Informacja UE