Przetarg na: „Dostawę 12 modułów GE i 1 panelu operatorskiego Astrada”

Nowy Sącz dn. 06 grudnia 2019 r.

Sprawa: SZP/DEA/43/2019

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie  art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu 
ul. Wiśniowieckiego 56

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę 12 modułów GE i 1 panelu operatorskiego Astrada”

Termin składania ofert upływa w dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 12:00.

Ofertę podpisaną przez upoważnione osoby/ę należy przesłać e-mailem na adres: sekretariat@mpecns.pl

z zaznaczeniem w treści e-maila: „Oferta na regulatory pogodowe”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 12:15

w siedzibie Zamawiającego – budynek A, I piętro – sala konferencyjna.

 

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Wyniki przetargu:

Nowy Sącz, 11 grudnia 2019 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nr SZP/DEA/43/2019 nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień  publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę 12 modułów GE oraz 1 panelu Astrada”

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje,
że w w/w postępowaniu udzielono zamówienia Wykonawcy:

ASTOR Sp. z o.o.
Smoleńsk 29
31-112 Kraków

Informacja UE