Przetarg na Dostawę 30000 litrów oleju napędowego ekodiesel ultra

Nowy Sącz, 27 listopada 2019 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nr NZP/BSP/15/24/2019, nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. art. 133 ust 1 w związku z art. 132 ust 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawę 30000 litrów oleju napędowego ekodiesel ultra prod. PKN „Orlen” lub eurodiesel prod. „Lotos – do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56 
– wg potrzeb Zamawiającego.

Termin realizacji umowy od 01.01.2020 r. do 31.12. 2020 r.
Wadium – 1.500,00 zł.
Termin składania ofert upływa w dniu  10 grudnia 2019 r. o godz. 12:00.

 

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

 

Wyniki przetargu:

Nowy Sącz, 11 grudnia 2019 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nr NZP/BSP/15/24/2019 nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień  publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:


Dostawę 30000 litrów oleju napędowego ekodiesel ultra prod. PKN „Orlen” lub eurodiesel prod. „Lotos – do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56 – wg potrzeb Zamawiającego.


Ogłoszenie o wyniku przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu 
informuje, że w w/w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy:

WITOSPOL
Sp. z o.o.
33-150 Wola Rzędzińska 487 D

Informacja UE