Przetarg na: „Dostawę regulatorów pogodowych”

Nowy Sącz dn. 02 grudnia 2019 r.

Sprawa: SZP/DEA/40/2019

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie  art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 56

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „Dostawę regulatorów pogodowych”

Termin składania ofert upływa w dniu 05 grudnia 2019 r. o godz. 12:00.

Ofertę podpisaną przez upoważnione osoby/ę należy przesłać e-mailem na adres: sekretariat@mpecns.pl

z zaznaczeniem w treści e-maila: „Oferta na regulatory pogodowe”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 grudnia 2019 r. o godz. 12:15
w siedzibie Zamawiającego – budynek A, I piętro – sala konferencyjna.

Pobierz ogłoszenie i załączniki

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Wyniki przetargu:

Nowy Sącz, 05 grudnia 2019 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nr SZP/DEA/40/2019 nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień  publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę regulatorów pogodowych”

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje, że zamówienie w w/w postępowaniu zostało udzielone Wykonawcy

SAMSON Sp. z o.o.
 Automatyka i Technika Pomiarowa
Al. Krakowska 197
02-180 Warszawa

Informacja UE