Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

PWSZ w MPEC

W dniu 7.11.2019 r. obiekty kotłowni Milenium odwiedzili studenci drugiego i trzeciego roku Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Wizyta studentów jest następstwem podpisanej 27.06.2019 r. umowy o współpracy między PWSZ a MPEC.

W ramach prezentacji kotłowni młodzież zapoznała się z technologią wytwarzania  ciepła oraz zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska i sposobami oczyszczania spalin.

W zajęciach wzięło udział trzydziestu sześciu studentów. Opiekunami grupy byli dr inż. Grzegorz Przydatek Kierownik Zakładu Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz dr inż. Józef Ciuła. Młodzież została pouczona w zakresie BHP oraz wyposażona w odzież ochronną – kaski i kamizelki odblaskowe. Na terenie obiektu MPEC Milenium grupę przywitał Paweł Kupczak Prezes Zarządu oraz Piotr Jeliński  Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju. Po terenie kotłowni grupę oprowadzali: Krzysztof Tokarczyk Dyrektor ds. Technicznych oraz Piotr Kowalik Kierownik Działu Wytwarzania Ciepła. Plan  „lekcji terenowej” obejmował między innymi obserwacje:

– procesu przygotowania wody technologicznej,

– stosowanego paliwa i metody nawęglania,

– technologii wytwarzania ciepła i zautomatyzowanego sterowania kotłami,

– zasad działania systemu odżużlającego,

– zasad działania układu odpylania spalin.

Uczestnicy wykazywali znaczne zainteresowanie technologicznymi aspektami związanymi z przebiegiem procesu produkcji ciepła. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również prezentacja system uzdatniania wody do celów technologicznych oraz prezentacja wysokoefektywnego systemu oczyszczania spalin.

Kolejnym krokiem w realizacji umowy o współpracy będzie kontynuacja prowadzenia praktyk studenckich oraz realizacja prac dyplomowych przy udziale MPEC sp. z.o.o., a także współpraca kadry Spółki i kadry Instytutu Technicznego PWSZ.

Informacja UE
Informacja UE