Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Raport z prac w zakresie budowy nowych źródeł w MPEC Nowy Sącz

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest w trakcie realizacji czterech projektów dofinansowany ze źródeł zewnętrznych. Jednym z nich jest budowa wysokosprawnej kogeneracji gazowej. Instalacja ta zapewni dodatkową zdolność produkcyjną kotłowni Millenium, a także umożliwi nam produkcję i sprzedaż energii elektrycznej – jednym słowem: MPEC Nowy Sącz stanie się ELEKTROCIEPŁOWNIĄ.

Projekt jest dofinasowany z NFOŚiGW z programu Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Na całą inwestycję składają się 3 silniki kogeneracyjne, każdy o mocy 2 MWe i 1,95 MWt oraz kocioł gazowy o mocy 5 MW, łącznie zyskamy aż 10,85 MW ciepła pochodzącego z źródeł nie węglowych.

Umowa z Wykonawcą zadania została podpisana 10 sierpnia 2021 roku o czym pisaliśmy tutaj: http://www.mpecns.pl/rusza-najwieksza-inwestycja-w-historii-mpec.html

Postawione zostały fundamenty pod kocioł gazowy oraz silniki kogeneracyjne. Trwają również prace w obrębie dachu, gdzie został już postawiony strop.

Budynek jest już wyposażony w przyłącz ciepłowniczy, a ponadto wykonano już 95% przyłącza do sieci energetycznej o długości ok. 3 km do GPZ przy ul. Witosa, który jest nam niezbędny aby przekazać energię elektryczną wyprodukowaną w silnikach.

Kolejnym etapem prac będzie zainstalowanie w obiekcie stacji transformatorowej, której celem jest zmiana napięcia i rozdział energii elektrycznej. Stacja trafo składać się będzie z rozdzielni średniego napięcia oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, czyli w skrócie AKPiA. Zainstalowana aparatura pozwoli na pomiar i kontrolę parametrów układu kogeneracyjnego i zachodzących w nim procesów. Okres realizacji tej inwestycji został przewidziany na lata 2021 – 2023.

Z niecierpliwością czekamy na oddanie inwestycji do użytku i możliwość zasilenia naszego systemu ciepłem z kogeneracji.

 

--

Informacja UE
Informacja UE