Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Rozładunek wagonów i transport samochodowy 21750 ton miału ze stacji przeładunkowej w Nowym Sączu do magazynów Zamawiającego

Nowy Sącz, 18 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, 28 maja 2020 r.

 

                                                                                                                                                                         

Sprawa: SZP/BSP/102/6/2020

dot. postępowania o udzielenie zamówienia   nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p.

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o.
w Nowym Sączu”.                                                     

 

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

 1. Wiśniowieckiego 56; 33-300 Nowy Sącz

 

ogłasza  przetarg nieograniczony na:

 

„Rozładunek wagonów i transport samochodowy 21750 ton miału ze

stacji przeładunkowej w Nowym Sączu do magazynów

Zamawiającego”

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 10 czerwca  2020 r. o godz. 1200.

 

                                                       

 • Przedmiotem zamówienia jest usługa:
 • rozładunku wagonów i transportu samochodowego miału w ilości 21750 ton ze stacji przeładunkowej w Nowym Sączu przy ul. Kolejowej tor 11 (lub awaryjnie tor 3) pojazdami samowyładowczymi tj. ciągnikami siodłowymi plus naczepy lub samochodami ciężarowymi plus przyczepy o masie całkowitej zestawu max. 50 ton, wyposażonymi w standardowe gniazdo zapalniczki umożliwiające stałe zasilanie nadajnika GPS, do magazynów Zamawiającego w Nowym Sączu (kotłownia Milenium i Sikorskiego), w okresie od 01.07. 2020 r. do 31. 05. 2021 r.
 •  
 • Wadium – 5.000 zł
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10 % ceny ofertowej brutto.

Pliki do pobrania:

 1. Treść ogłoszenia
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr. 1 - formularz ofertowy
 4. Załącznik nr. 2 - wzór umowy
 5. Informacja RODO
Informacja UE
Informacja UE