Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Rozliczanie ciepła

Za przesłane ciepło MPEC rozlicza się ze Spółdzielniami, Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz innymi podmiotami z którymi zawarta jest umowa, na podstawie faktur wystawianych za zużycie ciepła na danym obiekcie podłączonym do węzła cieplnego, gdzie następuje podgrzanie wody.

Zatem  faktura jest wystawiana wg wskazań licznika ciepła oraz licznika zużytego nośnika, zgodnie z cenami zawartymi w taryfie zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Koszty zakupu ciepła  są rozliczane w opłatach pobieranych przez odbiorcę, to jest właściciela lub zarządcę budynku, od właścicieli lub najemców lokali znajdujących się w budynku.

W  zakresie rozliczeń kosztów ogrzewania wszelkie roszczenia mieszkańcy (najemcy) muszą zgłaszać do administratora budynku.

Informacja UE
Informacja UE