Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Powiadomienie o przerwie w dostawie energii cieplnej w dniach 13-06-2023 i 14-06-2023 r.

Rozpoczęcie współpracy z Zespołem Szkół Budowlanych

W dniu 20 września 2022 r. została podpisana umowa o współprac pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu oraz Zespołem Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. Porozumienie w obecności Prezydenta Ludomira Handzla podpisali Dyrektor Andrzej Sojka, Kierownik Warsztatów Szkolnych Adam Szewczyk oraz Prezes Paweł Kupczak i Wiceprezes Piotr Jeliński. Jest to już trzecie porozumienie z jednostką kształcącą młode pokolenie w Nowym Sączu.

MPEC od 2019 roku współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową (od października 2022 r. Akademia Nauk Stosowanych), natomiast od 2021 roku również z Centrum Kształcenia Zawodowego.

Celem współpracy z ZSB jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia uczniów, odpowiadającym potrzebom rynku pracy. Ponadto, dzięki realizacji praktyk w naszej Spółce uczniowie zdobędą wiedzę oraz cenne doświadczenie w zakresie budowy, montażu oraz eksploatacji sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych i instalacji grzewczych. Dużym atutem współpracy będzie możliwość praktycznego zapoznania uczniów z obsługą maszyn oraz urządzeń, które stosowane są w MPEC-u.

Zdobyte doświadczenie w przyszłości zapewni uczniom ZSB łatwiejszy start na rynku pracy. Niezmiernie cieszymy się, że możemy brać czynny udział w kształtowaniu wiedzy i kompetencji młodego pokolenia.

Informacja UE
Informacja UE