Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

W chwili obecnej brak przerw w dostawie ciepła i ciepłej wody

Rusza największa inwestycja w historii MPEC

 


10 sierpnia 2021 r. w siedzibie MPEC Nowy Sącz została podpisana umowa w formule „zaprojektuj-wybuduj” dla inwestycji pn.: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji”.

Wykonawcą inwestycji została firma ENERVIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, reprezentowana przez Prezesa Piotra Andrusiewicza oraz Prokurenta Tomasza Kormana, ze strony MPEC umowę podpisali Prezes Paweł Kupczak oraz Prokurent Tomasz Miodoński. Podczas podpisania umowy obecny był także Prezydent Ludomir Handzel

Projekt zakłada budowę układu kogeneracyjnego składającego się z 3 silników gazowych o łącznej mocy 6 MWe i 6 MWt, tym samym MPEC po wykonaniu projektu uzyska status ELEKTROCIEPŁOWNI z nowymi możliwościami – produkcji i sprzedaży energii elektrycznej. Produkcja prądu będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowanie ponad 4000 domków jednorodzinnych.

Koszt inwestycji:
- 22,2 mln zł - wartość netto całej inwestycji w silniki gazowe kogeneracyjne
- 7 mln zł - wartość netto kosztów serwisowych przez 5 lat

Pozyskane bezzwrotne wsparcie:
- 9,4 mln zł - bezzwrotna dotacja pozyskana z NFOŚiGW
- 19,1 mln zł - bezzwrotne wsparcie pozyskane z Urzędu Regulacji Energetyki (premia kogeneracyjna) - MPEC Nowy Sącz znalazł
   się w elitarnym gronie 5 beneficjentów systemu wsparcia

Główne cele inwestycji:
- poprawienie jakości powietrza
- dywersyfikacja paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła
- oszczędności z tytułu płatności emisji CO2 (tzw. uprawnienia EUA)
- zwiększenie mocy źródeł ciepła MPEC

 

 

 

 

 

Informacja UE
Informacja UE