Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Usługę szkolenia online pracowników laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz”

 

Nowy Sącz. dnia 16 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 3 grudnia 2020 r.      

  Sprawa: SZP/DFS.17.11.20.JTL

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

          Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Nowym Sączu ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Usługę szkolenia online pracowników laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz”

 

Ofertę na załączonym do zaproszenia formularzu „OFERTA”, drogą elektroniczną, należy przesłać na adres: sekretariat@mpecns.pl z zaznaczeniem: „Oferta na szkolenie pracowników laboratorium ”.

Termin składania ofert upływa w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego.

 

Pobierz ogłoszenie i załączniki

        

Informacja UE
Informacja UE