Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

W chwili obecnej brak przerw w dostawie ciepła i ciepłej wody

Władze Spółki

Zarząd Spółki

Paweł Kupczak

Prezes Zarządu

Telefon: 18 443 53 83 wew. 0
E-mail: p.kupczak@mpecns.pl

Andrzej Brzeziński

Wiceprezes Zarządu

Telefon: 18 443 53 83 wew. 0
E-mail: a.brzezinski@mpecns.pl

Rada Nadzorcza

Miłosz Treit - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Wrona - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Grażyna Święs - Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Kuczaj - Członek Rady Nadzorczej

Czesław Patla - Członek Rady Nadzorczej

 

Informacja UE
Informacja UE