Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Powiadomienie o przerwie w dostawie ciepłej wody od dnia 18-05-2022 r. od godz: 7:00 do dnia 20-05-2022 r. do godz. 15:00 oś. Westerplatte

Władze Spółki

Zarząd Spółki

Paweł Kupczak

Prezes Zarządu

Telefon: 18 443 53 83 wew. 0
E-mail: p.kupczak@mpecns.pl

Andrzej Brzeziński

Wiceprezes Zarządu

Telefon: 18 443 53 83 wew. 0
E-mail: a.brzezinski@mpecns.pl

Rada Nadzorcza

Miłosz Treit - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grażyna Święs - Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Kuczaj - Członek Rady Nadzorczej

Czesław Patla - Członek Rady Nadzorczej

 

Informacja UE
Informacja UE