Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Współpraca z PPWSZ w Nowym Sączu

W dniu 27 czerwca 2019 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu Sp. z o.o. oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu podpisały umowę o współpracy. Porozumienie o współpracy podpisali JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. oraz Prezes Zarządu Pan Paweł Kupczak i Pan Andrzej Brzeziński – Wiceprezes Zarządu. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: doc.dr Marek Reichel – Prorektor ds.nauki, rozwoju i współpracy, Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj – Dyrektor Instytutu Technicznego, dr inż. Grzegorz Przydatek, oraz  Piotr Jeliński -Dyrektor ds. inwestycji i  rozwoju w MPEC. 

Celem współpracy jest przede wszystkim prowadzenie wspólnych badań naukowych oraz realizacja praktyk studenckich na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu Sp. z o.o. 

Wielki potencjał spółki umożliwi realizację praktyk studenckich oraz pracy podyplomowych, które są bardzo istotne jeśli chodzi o studia o profilu praktycznym. Władze przedsiębiorstwa zaoferowały możliwość wizyt studyjnych w siedzibie przedsiębiorstwa oraz prowadzenie kursów i wykładów dla studentów. W przyszłości istnieje także szansa na podjęcie wspólnych projektów badawczych i rozwojowych.

Obu jednostkom zależy na podejmowaniu wspólnych inicjatyw umożliwiających współpracę naukowo-badawczą, planowanie, przygotowanie i realizowanie badań oraz analiz naukowych, a także prac badawczo-rozwojowych. Zarówno Uczelnia jak i Spółka potwierdziły chęć aplikowania o zewnętrzne dotacje m.in. z funduszy Unii Europejskiej, dzięki którym będzie możliwe wdrażanie opracowanych projektów oraz doposażenie bazy w obu instytucjach.

Dodatkowym aspektem współpracy jest kontynuacja prowadzenia praktyk studenckich oraz realizacja prac dyplomowych przy udziale MPEC sp. z.o.o., a także współpraca kadry Spółki i kadry Instytutu Technicznego PWSZ.

Informacja UE
Informacja UE