Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

W chwili obecnej brak przerw w dostawie ciepła i ciepłej wody

Zbycie przez MPEC Sp. z o.o. samochodu DAEWOO LUBLIN 3

 

Nowy Sącz, 19 maja 2020 r.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

   Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje, że pojazd został zbyty osobie prywatnej 

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz

ogłasza przetarg na:

„Zbycie przez MPEC Sp. z o.o. samochodu DAEWOO LUBLIN 3 ”

 

 

Dane techniczne:

rok produkcji 1999

silnik 2417 cm3   64kW (87KM)

badanie techniczne ważne do 2020/05/24

ubezpieczenie ważne do 31.12.2020

liczba miejsc 3

kolor żółty

liczba drzwi 2

przebieg 215827 km

dopuszczalna masa całkowita 3500 kg

ładowność 1560 kg

 

Samochód można zobaczyć na terenie kotłowni Millenium w Nowym Sączu

w dni robocze od godz. 7:00 do 14:00.

 

Osoby do kontaktu w sprawie przedmiotu sprzedaży i terminu wizji lokalnej:

Michał Graj - tel. 18 547-55-81 wew. 111 lub 661401170

i Wiesław Cięciwa - tel. 18 547-55-81 wew. 121.

 

Termin składania ofert – do 15 maja 2020 r. (piątek)

do godz. 12:00 skrzynce podawczej MPEC sp. z o.o. ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu

lub za pośrednictwem poczty na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz.

Otwarcie ofert 15 maja 2020 r. w siedzibie MPEC Sp. z o.o.

 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

MPEC zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, na każdym etapie postępowania
bez podania przyczyny .

 

Termin płatności – do 7 dni od daty powiadomienia telefonicznego Oferenta o wygraniu przetargu.

W przypadku, kiedy wybrany Oferent zrezygnuje z zakupu lub nie wpłaci kwoty oferowanej
za zakup samochodu – MPEC wybierze następną ofertę lub unieważni postępowanie.


Wydanie pojazdu Oferentowi nastąpi po wpłacie kwoty (przedpłata) przelewem na konto
i wystawieniu faktury VAT

(numer konta - Bank Pekao S.A. 36 1240 4748 1111 0000 4871 1885,- po sprawdzeniu przez MPEC uznania naszego rachunku).

 

UWAGA:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.

Na kopercie należy umieścić napis:

„Oferta na zakup -Lublin

nie otwierać przed 15.05.2020 r.”

 

W ofercie należy podać:

- imię i nazwisko lub nazwę firmy

- dokładny adres

- numer telefonu

- oferowaną cenę brutto za zakup pojazdu

 

 

Konsekwencje złożenia oferty w sposób niezgodny z powyższym ponosi Oferent.

Informacja UE
Informacja UE