Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących.

Projektów realizowanych w ramach POIiŚ. Nieprawidłowości można zgłaszać na:

Informacja UE