Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Informacja o taryfach

Taryfa ciepła

Uprzejmie informujemy, że dnia 12 lipca 2019 roku Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Krakowie Nr OKR.4210.8.2019.JWI została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła, która opublikowana jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 5413 z dnia 15 lipca 2019 r.

Taryfa obowiązywać będzie od dnia 1 sierpnia 2019 roku.

Informacja UE
Informacja UE