Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

W chwili obecnej brak przerw w dostawie ciepła i ciepłej wody

Informacja o taryfach

Taryfa ciepła

Uprzejmie informujemy, że dnia 29 listopada 2021 roku Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Krakowie Nr OKR.4210.30.2021.UJN została zatwierdzona zmiana Taryfy dla ciepła, która opublikowana jest w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 425 (1155) dnia 29 listopada 2021 r.     

Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązywać będzie od dnia 14 grudnia 2021 roku.


Uprzejmie informujemy, że dnia 12 listopada 2020 roku Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Krakowie Nr OKR.4210.16.2020.UJN została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła oraz opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 311.              

Taryfa obowiązywać będzie od dnia 22 grudnia 2020 roku. .

Informacja UE
Informacja UE