Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawę i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (system EOD) w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”

Nowy Sącz 2 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 27 listopada 2020 r.

 

Sprawa: SZP/DIL/1/2020


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę

Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3

ustawy P.z.p.

 

Ogłoszenie o przetargu
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 56

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Dostawę i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (system EOD)
w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (system EOD) w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu wraz z serwisem i utrzymaniem systemu w okresie 24 miesięcy wg „Opisu przedmiotu zamówienia”- zał. nr 1 do SIWZ i umowy oraz innych załączników do SIWZ.

 

Wadium – 5000,00 zł – tylko w formie pieniężnej.

Termin wykonania umowy do 31 grudnia 2020 roku.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 02 grudnia 2020 r. o godz. 12:00.
 

Pliki do pobrania:

1. SIWZ

2. zał. nr 1  - Opis przedmiotu zamówienia (i jako załącznik nr 1 do Umowy)

3. zał. nr 2  -  formularz „Oferta”

4. zał. nr 3  -  wzór umowy

5. zał. nr 4  -  wykaz wykonanych zamówień

6. zał. nr 5  -  wykaz osób

7. Informacja RODO

 

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o. o.
w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

 

Informacja UE
Informacja UE