Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów:

I. Ogłoszenia o zbyciu:

(Brak ogłoszeń o zbyciu)

 

II. Ogłoszenia przetargów stałe:

   1. Zaproszenie do bieżącego składania ofert na  doraźne Dostawy Biomasy

        - pytania i odpowiedzi do zaproszenia

III. Ogłoszenia przetargów bieżące:

"Dostawa 20000 litrów oleju napędowego ekodiesel PKN ORLEN  lub eurodiesel LOTOS do siedziby Zamawiającego  w Nowym Sączu "
"Dostawa 20000 litrów oleju napędowego ekodiesel PKN ORLEN lub eurodiesel LOTOS do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu "
23.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tj. sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego  przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu, oleju napędowego ekodiesel PKN ORLEN lub eurodiesel LOTOS, w ilości 20000 litrów, w okresie od 03.01.2022 r. do 30.12.2022 r. - wg potrzeb Zamawiającego.

„Modernizacja układu zasilania rozdzielni nn stacji transformatorowej wraz z wymianą transformatorów”.
„Modernizacja układu zasilania rozdzielni nn stacji transformatorowej wraz z wymianą transformatorów”.
16.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu zasilania rozdzielni nn stacji transformatorowej wraz z wymianą transformatorów w kotłowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu.

,,Wymiana zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni M II w Nowym Sączu”
,,Wymiana zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni M II w Nowym Sączu”
16.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni
M II w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56.
Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę zbiornika 35 m3 na zbiornik 100 m3

„Dostawę 3 szt. przemienników częstotliwości”
„Dostawę 3 szt. przemienników częstotliwości”
10.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, 3 szt. nowych przemienników częstotliwości ACS580-01-293A-4+J400 293A160 kW.

„Dostawę 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
10.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 9000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 lutego 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

 „Dostawa 6000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawa 6000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
10.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 6000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 lutego 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

„Dostawa części zamiennych do rusztu Rtsnc 1,8/4,5”
„Dostawa części zamiennych do rusztu Rtsnc 1,8/4,5”
10.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) części zamiennych do rusztu Rtsnc 1,8/4,5, do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie do 31 grudnia 2021 r.

 

,,Modernizacja istniejącego systemu ważenia pojazdów na terenie MPEC w Nowym Sączu”
,,Modernizacja istniejącego systemu ważenia pojazdów na terenie MPEC w Nowym Sączu”
08.11.2021

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizacje istniejącego systemu ważenia pojazdów polegającą na montażu kamer, wyświetlaczy, instalacji komputera wraz z oprogramowaniem i przeszkolenie użytkowników 

Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek B
Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek B
28.10.2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek B tj.

na które składają się:

  1. a) „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek B” przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDN350, 2xDN300, 2xDN250 na sieć ciepłowniczą preizolowaną 2xDN350, 2xDN300, 2xDN250 zlokalizowanej wzdłuż ul. Łukasińskiego i Siemiradzkiego w Nowym Sączu,
  2. b) „Przebudowa i zabezpieczenie istn. sieci nN i SN Tauron Dystrybucja S.A.” przebudowa odcinków linii energetycznych kolidujących z projektowaną preizolowaną siecią ciepłowniczą zlokalizowanych wzdłuż ul. Łukasińskiego i Malczewskiego w Nowym Sączu,
Wymiana zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni M II w Nowym Sączu
Wymiana zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni M II w Nowym Sączu
28.10.2021

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni
M II w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę zbiornika 35 m3 na zbiornik 100 m3

„Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu elektrycznego dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”
„Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu elektrycznego dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”
15.10.2021

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu elektrycznego dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” wg postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

,,Wymianę zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni M II w Nowym Sączu”
,,Wymianę zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni M II w Nowym Sączu”
13.10.2021

Termin realizacji zamówienia: do 27 grudnia 2021 r.

« 1
. . .
3 4 5
. . .
12
»
Informacja UE
Informacja UE