Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

W chwili obecnej brak przerw w dostawie ciepła i ciepłej wody

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów:

I. Ogłoszenia o zbyciu:

 

II. Ogłoszenia przetargów stałe:

   1. Zaproszenie do bieżącego składania ofert na  doraźne Dostawy Biomasy

        - pytania i odpowiedzi do zaproszenia

III. Ogłoszenia przetargów bieżące:

„Dostawę min. 60 ton dziennie, paliwa: miał węglowy do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę min. 60 ton dziennie, paliwa: miał węglowy do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
03.12.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: miał węglowy - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2022 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa zadaszenia z instalacją fotowoltaiczną na całej powierzchni istniejącego magazynu biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Now
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa zadaszenia z instalacją fotowoltaiczną na całej powierzchni istniejącego magazynu biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Now
02.12.2021

                                                                                                            Nowy Sącz, dnia 2 grudnia 2021                                                                 ...

„Dostawa modułów wejść analogowych”
„Dostawa modułów wejść analogowych”
25.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) do magazynu Zamawiającego
w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, nowych modułów wejść analogowych IC694ALG223 -7 szt. i IC695ALG616 -7 szt.

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu elektrycznego dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu elektrycznego dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu
24.11.2021

Nowy Sącz, dnia 30 listopada 2021 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ Nowy Sącz, dnia 29 listopada 2021 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ Nowy Sącz, dnia 24 listopada 2021 r.   Sprawa: ZP.60.DEA.12.2021       Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych...

"Dostawa 20000 litrów oleju napędowego ekodiesel PKN ORLEN  lub eurodiesel LOTOS do siedziby Zamawiającego  w Nowym Sączu "
"Dostawa 20000 litrów oleju napędowego ekodiesel PKN ORLEN lub eurodiesel LOTOS do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu "
23.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tj. sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego  przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu, oleju napędowego ekodiesel PKN ORLEN lub eurodiesel LOTOS, w ilości 20000 litrów, w okresie od 03.01.2022 r. do 30.12.2022 r. - wg potrzeb Zamawiającego.

„Modernizacja układu zasilania rozdzielni nn stacji transformatorowej wraz z wymianą transformatorów”.
„Modernizacja układu zasilania rozdzielni nn stacji transformatorowej wraz z wymianą transformatorów”.
16.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu zasilania rozdzielni nn stacji transformatorowej wraz z wymianą transformatorów w kotłowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu.

,,Wymiana zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni M II w Nowym Sączu”
,,Wymiana zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni M II w Nowym Sączu”
16.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni
M II w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56.
Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę zbiornika 35 m3 na zbiornik 100 m3

„Dostawę 3 szt. przemienników częstotliwości”
„Dostawę 3 szt. przemienników częstotliwości”
10.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, 3 szt. nowych przemienników częstotliwości ACS580-01-293A-4+J400 293A160 kW.

„Dostawę 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
10.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 9000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 lutego 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

 „Dostawa 6000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawa 6000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
10.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 6000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 lutego 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

„Dostawa części zamiennych do rusztu Rtsnc 1,8/4,5”
„Dostawa części zamiennych do rusztu Rtsnc 1,8/4,5”
10.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) części zamiennych do rusztu Rtsnc 1,8/4,5, do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie do 31 grudnia 2021 r.

 

,,Modernizacja istniejącego systemu ważenia pojazdów na terenie MPEC w Nowym Sączu”
,,Modernizacja istniejącego systemu ważenia pojazdów na terenie MPEC w Nowym Sączu”
08.11.2021

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizacje istniejącego systemu ważenia pojazdów polegającą na montażu kamer, wyświetlaczy, instalacji komputera wraz z oprogramowaniem i przeszkolenie użytkowników 

« 1 2 3
. . .
9
»
Informacja UE
Informacja UE