Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów:

I. Ogłoszenia o zbyciu:

(Brak ogłoszeń o zbyciu)

II. Ogłoszenia przetargów bieżące:

„Dostawa środków ochrony indywidualnej dla pracowników MPEC Nowy Sącz”
„Dostawa środków ochrony indywidualnej dla pracowników MPEC Nowy Sącz”
18.04.2024

Postępowanie prowadzone jest wg zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 26 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00

„Legalizację liczników ciepła oraz wodomierzy”
„Legalizację liczników ciepła oraz wodomierzy”
27.03.2024

Przedmiotem zamówienia jest: Legalizacja liczników ciepła oraz wodomierzy impulsowych z wymianą baterii, czyszczeniem (płukaniem), dostawą uszczelek dla każdego przepływomierza, ewentualna regulacja,
a w wymaganych przypadkach naprawa urządzeń, wg zakresu określonego w formularzu „OFERTA” stanowiącym załącznik nr 1 do nin. specyfikacji oraz wzoru umowy – zał. nr 2 do specyfikacji, w ciągu 2024 r.

,,Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego w Nowym Sączu ” odcinek od granicy działki 33/2 w obr. 87 do Z-5 (włącznie) oraz od TR-1 do studzienki na działce nr 2/5 w obr.87
,,Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego w Nowym Sączu ” odcinek od granicy działki 33/2 w obr. 87 do Z-5 (włącznie) oraz od TR-1 do studzienki na działce nr 2/5 w obr.87
25.03.2024

Postępowanie prowadzone jest wg zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 9 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00

„Dostawa środków czystości dla MPEC Nowy Sącz”
„Dostawa środków czystości dla MPEC Nowy Sącz”
12.03.2024

Termin składania ofert upływa w dniu 21 marca 2024r. o godz. 12.00. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, środków czystości wg „Zakresu rzeczowo-finansowego” – zał. nr 1 do umowy

„Dostawę 8 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę 8 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
12.03.2024

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 8 000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

„Montaż czterech lamp zewnętrznych z panelami fotowoltaicznymi, instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii elektrycznej” w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”
„Montaż czterech lamp zewnętrznych z panelami fotowoltaicznymi, instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii elektrycznej” w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”
07.03.2024

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021” oraz zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego i do wglądu
w siedzibie Zamawiającego. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej bazy konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

,,Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego w Nowym Sączu ” odcinek od granicy działki 33/2 w obr. 87 do Z-5 (włącznie) oraz od TR-1 do studzienki na działce nr 2/5 w obr.87
,,Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego w Nowym Sączu ” odcinek od granicy działki 33/2 w obr. 87 do Z-5 (włącznie) oraz od TR-1 do studzienki na działce nr 2/5 w obr.87
01.03.2024

Postępowanie prowadzone jest wg zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 marca 2024 r. o godz. 12.00

„Obsługę geodezyjną budów sieci/przyłączy ciepłowniczych  wykonywanych przez Zamawiającego w 2024 r.”
„Obsługę geodezyjną budów sieci/przyłączy ciepłowniczych wykonywanych przez Zamawiającego w 2024 r.”
26.02.2024

Termin składania ofert upływa w dniu 5 marca 2024 r. o godz. 12.00. Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 5 marca 2024 r. o godz. 12.30. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

„Montaż sześciu lamp zewnętrznych z panelami fotowoltaicznymi, instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii elektrycznej”  w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”
„Montaż sześciu lamp zewnętrznych z panelami fotowoltaicznymi, instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii elektrycznej” w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”
22.02.2024

 

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021” oraz zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego i do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej bazy konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

 „Dostawę 500 ton klińca oraz/lub 300 ton pospółki – loco teren miasta Nowego Sącza.”
„Dostawę 500 ton klińca oraz/lub 300 ton pospółki – loco teren miasta Nowego Sącza.”
12.02.2024

Termin składania ofert upływa w dniu 20 luty 2024 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 12:30.

„Obsługę geodezyjną budów sieci/przyłączy ciepłowniczych  wykonywanych przez Zamawiającego w 2024 r.”
„Obsługę geodezyjną budów sieci/przyłączy ciepłowniczych wykonywanych przez Zamawiającego w 2024 r.”
08.02.2024

Termin składania ofert upływa w dniu 16 luty 2024 r. o godz. 12.00. Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16 luty 2024 r. o godz. 12.30. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

„Dostawę 1700 ton piasku – loco teren miasta Nowego Sącza.”
„Dostawę 1700 ton piasku – loco teren miasta Nowego Sącza.”
26.01.2024

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) 1700 ton piasku – mieszanki kruszywa łamanej drobnej, frakcja 0 do 4 mm, bez domieszek ziemi, mułu, gliny – loco teren miasta Nowego Sącza (tj. magazyn Zamawiającego przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu lub teren budowy).

« 1 2 3
. . .
18
»
Informacja UE
Informacja UE