Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów:

I. Ogłoszenia o zbyciu:

(Brak ogłoszeń o zbyciu)

 

II. Ogłoszenia przetargów stałe:

   1. Zaproszenie do bieżącego składania ofert na  doraźne Dostawy Biomasy

        - pytania i odpowiedzi do zaproszenia

III. Ogłoszenia przetargów bieżące:

Wykonanie zadania pn.: ,,Rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Matejki oraz Długosza w Nowym Sączu wraz  z przyłączami ciepłowniczymi do budynków  Długosza 17, Długosza 35, Matejki 28, Matejki 32 oraz  technologią węzłów cieplnych”
Wykonanie zadania pn.: ,,Rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Matejki oraz Długosza w Nowym Sączu wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków Długosza 17, Długosza 35, Matejki 28, Matejki 32 oraz technologią węzłów cieplnych”
30.03.2023

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021” oraz zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp.  z o. o. w Nowym Sączu”

Dostawę 1 500 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu
Dostawę 1 500 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu
24.03.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 364 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”.

Dostawa środków czystości dla MPEC Nowy Sącz
Dostawa środków czystości dla MPEC Nowy Sącz
22.03.2023

Dotyczy: . postępowania o udzielenie zamówienia, nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Naprawa kominów na terenie MPEC Sp. z o.o. Nowy Sącz
Naprawa kominów na terenie MPEC Sp. z o.o. Nowy Sącz
21.03.2023

Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa kominów na terenie MPEC Sp. z o.o. Nowy Sącz

Dostawa materiałów biurowych dla MPEC Nowy Sącz
Dostawa materiałów biurowych dla MPEC Nowy Sącz
08.03.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Obsługę geodezyjną budów sieci/przyłączy ciepłowniczych  wykonywanych przez Zamawiającego w 2023 r.”
Obsługę geodezyjną budów sieci/przyłączy ciepłowniczych wykonywanych przez Zamawiającego w 2023 r.”
27.02.2023

Termin składania ofert upływa w dniu 7 marca 2023 r. o godz. 11.00.

Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 7 marca 2023 r. o godz. 11.30. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

„Dostawę 1 700 ton piasku – loco teren miasta Nowego Sącza.”
„Dostawę 1 700 ton piasku – loco teren miasta Nowego Sącza.”
17.02.2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) 1 700 ton piasku – mieszanki kruszywa łamanej drobnej, frakcja 0 do 4 mm, bez domieszek ziemi, mułu, gliny – loco teren miasta Nowego Sącza (tj. magazyn Zamawiającego przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu lub teren budowy).

Wykonanie badań środowiska na stanowiskach pracy w MPEC Sp. z o.o.  w Nowym Sączu.
Wykonanie badań środowiska na stanowiskach pracy w MPEC Sp. z o.o.  w Nowym Sączu.
16.01.2023
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Wykonanie badań środowiska na stanowiskach pracy w MPEC Sp. z o.o. 
w Nowym Sączu.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 24 stycznia 2023 r. o godz. 11.00. 
Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24 stycznia 2023 r. o godz. 11:30.  
,,Dostawa 6 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
,,Dostawa 6 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
12.01.2023

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna,
w ilości 6 000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu
przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie do 30 kwietnia 2023 r.

,,Dostawa 9 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu"
,,Dostawa 9 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu"
12.01.2023

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna,
w ilości 9 000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu
przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie do 30 kwietnia 2023 r.

„Rozładunek wagonów i transport samochodowy 18 000 ton miału ze stacji przeładunkowej w Nowym Sączu w roku 2023”
„Rozładunek wagonów i transport samochodowy 18 000 ton miału ze stacji przeładunkowej w Nowym Sączu w roku 2023”
29.11.2022

Przedmiotem zamówienia jest usługa: Rozładunku wagonów i transportu samochodowego miału w ilości 18 000 ton ze stacji przeładunkowej w Nowym Sączu.

Termin składania ofert upływa w dniu 07 grudnia 2022 r. o godz. 11.00

"Dostawa 20000 litrów oleju napędowego ekodiesel PKN ORLEN  lub eurodiesel LOTOS do siedziby Zamawiającego  w Nowym Sączu"
"Dostawa 20000 litrów oleju napędowego ekodiesel PKN ORLEN lub eurodiesel LOTOS do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu"
14.11.2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tj. sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu, oleju napędowego ekodiesel PKN ORLEN lub eurodiesel LOTOS, w ilości 20000 litrów, w okresie od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - wg potrzeb Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 12.00

« 1 2 3
. . .
12
»
Informacja UE
Informacja UE