Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów:

I. Ogłoszenia o zbyciu:

(Brak ogłoszeń o zbyciu)

 

II. Ogłoszenia przetargów stałe:

   1. Zaproszenie do bieżącego składania ofert na  doraźne Dostawy Biomasy

        - pytania i odpowiedzi do zaproszenia

III. Ogłoszenia przetargów bieżące:

„Rozładunek wagonów i transport samochodowy 18 000 ton miału ze stacji przeładunkowej w Nowym Sączu w roku 2023”
„Rozładunek wagonów i transport samochodowy 18 000 ton miału ze stacji przeładunkowej w Nowym Sączu w roku 2023”
29.11.2022

Przedmiotem zamówienia jest usługa: Rozładunku wagonów i transportu samochodowego miału w ilości 18 000 ton ze stacji przeładunkowej w Nowym Sączu.

Termin składania ofert upływa w dniu 07 grudnia 2022 r. o godz. 11.00

"Dostawa 20000 litrów oleju napędowego ekodiesel PKN ORLEN  lub eurodiesel LOTOS do siedziby Zamawiającego  w Nowym Sączu"
"Dostawa 20000 litrów oleju napędowego ekodiesel PKN ORLEN lub eurodiesel LOTOS do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu"
14.11.2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tj. sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu, oleju napędowego ekodiesel PKN ORLEN lub eurodiesel LOTOS, w ilości 20000 litrów, w okresie od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - wg potrzeb Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 12.00

„Dostawa 36 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawa 36 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
07.11.2022

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 36 000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie do 31 grudnia 2023 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 listopada 2022 r. o godz. 11.00

 

„Dostawa 1500 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawa 1500 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
27.10.2022

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna,
w ilości 1500 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie do 30 listopada 2022 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 4 listopada 2022 r. o godz. 11.00

 

„Dostawa materiałów biurowych dla MPEC Nowy Sącz”
„Dostawa materiałów biurowych dla MPEC Nowy Sącz”
17.10.2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie)  do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, materiałów biurowych wg „Zakresu rzeczowo-finansowego” – zał. nr 1 do umowy.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 października 2022 r. o godz. 11.00

„Dostawa środków czystości dla MPEC Nowy Sącz”
„Dostawa środków czystości dla MPEC Nowy Sącz”
17.10.2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie)  do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, środków czystości wg „Zakresu rzeczowo-finansowego” – zał. nr 1 do umowy.

Termin składania ofert upływa w dniu 26 października 2022 r. o godz. 11.00

„Dostawa 12000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
„Dostawa 12000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
03.10.2022

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna,
w ilości 12000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 listopada 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

„Naprawa kominów na terenie MPEC Sp. z o.o. Nowy Sącz”
„Naprawa kominów na terenie MPEC Sp. z o.o. Nowy Sącz”
22.09.2022

Przedmiotem zamówienia jest:

Naprawa kominów na terenie MPEC Sp. z o.o. Nowy Sącz

Wykonanie przedmiotu umowy – do 30 listopada 2022 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 października 2022 r. o godz. 12.00

„Dostawa 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawa 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
15.09.2022

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna,
w ilości 9000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 października 2022 r. do 30 grudnia 2022 r.

„Wynajem i serwis odzieży roboczej i szafek na odzież roboczą”
„Wynajem i serwis odzieży roboczej i szafek na odzież roboczą”
24.08.2022

Postępowanie prowadzone jest wg zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 06 września 2022 r. o godz. 12.00

,,Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Zielonej – odcinek od B do Z-19’”
,,Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Zielonej – odcinek od B do Z-19’”
18.08.2022

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Wykonanie zadania pn.:

,,Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Zielonej – odcinek od B do Z-19’”

 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania: „Likwidacja 4 kotłów gazowych (Długosza 35, Matejki 28), wykonanie przyłącza, sieci do budynku, węzłów”.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania: „Likwidacja 4 kotłów gazowych (Długosza 35, Matejki 28), wykonanie przyłącza, sieci do budynku, węzłów”.
11.07.2022

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021” oraz zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp.  z o. o. w Nowym Sączu”

« 1 2 3
. . .
12
»
Informacja UE
Informacja UE