Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów:

I. Ogłoszenia o zbyciu:

(Brak ogłoszeń o zbyciu)

 

II. Ogłoszenia przetargów stałe:

   1. Zaproszenie do bieżącego składania ofert na  doraźne Dostawy Biomasy

        - pytania i odpowiedzi do zaproszenia

III. Ogłoszenia przetargów bieżące:

,,Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Zielonej w Nowym Sączu (Odcinek D-E) wraz z budową przyłącza do budynku „G” oraz montażem węzła cieplnego”
,,Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Zielonej w Nowym Sączu (Odcinek D-E) wraz z budową przyłącza do budynku „G” oraz montażem węzła cieplnego”
08.09.2023

w ramach zadania „Likwidacja 5 kotłów gazowych (ul. Zielona), wykonanie przyłącza, sieci do budynków, węzłów”w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”

„Dostawę 3 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
„Dostawę 3 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
08.09.2023

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 3 000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie do 31 października 2023 r.

„Dostawa środków czystości dla MPEC Nowy Sącz”
„Dostawa środków czystości dla MPEC Nowy Sącz”
04.09.2023

Postępowanie prowadzone jest wg zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

„Zakup energii elektrycznej do obiektów należących do MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”
„Zakup energii elektrycznej do obiektów należących do MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”
23.08.2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 3 191 721 kWh w okresie od  1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

„Dostawę 3 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę 3 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
23.08.2023

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 3 000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie do 29 września 2023 r.

Wykonanie zadania pn.: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 1,2 MWe  w Starym Sączu dla MPEC Nowy Sącz”
Wykonanie zadania pn.: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 1,2 MWe w Starym Sączu dla MPEC Nowy Sącz”
21.08.2023

W ramach projektu pn.
”MPEC Nowy Sącz: Budowa elektrociepłowni Stary Sącz
i osiągnięcie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.”

„Dostawa materiałów biurowych dla MPEC Nowy Sącz”
„Dostawa materiałów biurowych dla MPEC Nowy Sącz”
16.08.2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, materiałów biurowych wg „Zakresu rzeczowo-finansowego” – zał. nr 1 do umowy.

„Modernizacja ekonomizerów na dwóch kotłach VITOMAX 200HW”
„Modernizacja ekonomizerów na dwóch kotłach VITOMAX 200HW”
11.08.2023

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dwóch ekonomizerów (demontaż istniejących ekonomizerów oraz dobór i montaż nowych) na istniejących kotłach VITOMAX 200HW znajdujących się na terenie Kotłowni gazowo-olejowej na Osiedlu Słonecznym w Starym Sączu. – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ i umowy.

Wykonanie zadania pn.: „BUDOWA UKŁADU WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI O MOCY 1,2 MWe W STARYM SĄCZU DLA MPEC NOWY SĄCZ”
Wykonanie zadania pn.: „BUDOWA UKŁADU WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI O MOCY 1,2 MWe W STARYM SĄCZU DLA MPEC NOWY SĄCZ”
04.08.2023

W ramach projektu pn.
”MPEC
Nowy Sącz: Budowa elektrociepłowni Stary Sącz
i osiągnięcie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.”

 

„Dostawę rusztowin”
„Dostawę rusztowin”
02.08.2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) rusztowin, do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56.

„Dostawę 1 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę 1 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
28.07.2023

Nowy Sącz, dnia 16 sierpnia 2023 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nowy Sącz, dnia 28 lipca 2023 r. Sprawa: ZP.60.DWC.8.2023 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 364 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone...

„Dostawę 15 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę 15 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
26.07.2023

  Nowy Sącz, dnia 16 sierpnia 2023 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nowy Sącz, dnia 26 lipca 2023 r. Sprawa: ZP.60.DWC.11.2023 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 364 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie...

« 1 2 3
. . .
16
»
Informacja UE
Informacja UE