Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów, na:

Wykonanie badań środowiska na stanowiskach pracy w MPEC Sp. z o.o.  w Nowym Sączu.
Wykonanie badań środowiska na stanowiskach pracy w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.
26.01.2021

Termin składania ofert upływa w dniu 3 lutego 2021 r. o godz. 12.00. Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 3 lutego 2021 r. o godz. 12.30. 

„Wykonanie pomiarów emisji gazów i pyłów ze źródeł ciepła kotłowni Zamawiającego w Nowym Sączu.”
„Wykonanie pomiarów emisji gazów i pyłów ze źródeł ciepła kotłowni Zamawiającego w Nowym Sączu.”
22.01.2021

     Nowy Sącz, dnia 22 stycznia 2021 r. Sprawa: SZP/DFS.3.01.2021.JTL    Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.   Ogłoszenie o...

„Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – etap 2”.
„Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – etap 2”.
22.12.2020

Nr projektu: POIS.01.05.00-00-0008/19-00
Tytuł: „Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz - etap 2"

„Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek D etap II”
„Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek D etap II”
11.01.2021

Nr projektu: POIS.01.05.00-00-0027/18-00
Tytuł projekt: „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego."

„Dostawę pompy Grundfos”
„Dostawę pompy Grundfos”
11.12.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) pompy Grundfos NB80-200/211
AS-F2-BAQE 45kW do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56.

„Wykonanie map do celów projektowych oraz obsługę geodezyjną budów sieci/przyłączy ciepłowniczych  wykonywanych przez Zamawiającego w 2021 r .”
„Wykonanie map do celów projektowych oraz obsługę geodezyjną budów sieci/przyłączy ciepłowniczych wykonywanych przez Zamawiającego w 2021 r .”
10.12.2020

Termin składania ofert upływa w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 12.00.

Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16 grudnia 2020 r.
o godz. 12.30.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

„Dostawę 220 worków filtracyjnych do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
„Dostawę 220 worków filtracyjnych do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
09.12.2020

Termin składania ofert upływa w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 13.00.

Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11 grudnia 2020 r.
o godz. 13.30.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

„Usługę szkolenia online pracowników laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz”
„Usługę szkolenia online pracowników laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz”
03.12.2020

Termin składania ofert upływa w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego.

Dostawę 16000 litrów oleju napędowego ekodiesel ultra PKN „Orlen”  lub eurodiesel „Lotos” do siedziby Zamawiającego  w Nowym Sączu.
Dostawę 16000 litrów oleju napędowego ekodiesel ultra PKN „Orlen” lub eurodiesel „Lotos” do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu.
02.12.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tj. sprzedaż wraz z transportem przez Wykonawcę bezpośrednio do siedziby Zamawiającego  przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu oleju napędowego ekodiesel ultra prod. PKN „Orlen” lub eurodiesel prod. „Lotos” w ilości 16000 litrów, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. - wg potrzeb Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawę i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (system EOD) w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”
Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawę i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (system EOD) w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”
27.11.2020

Nowy Sącz 2 grudnia 2020 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nowy Sącz, dnia 27 listopada 2020 r.   Sprawa: SZP/DIL/1/2020 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p.   Ogłoszenie o...

„Dostawę 12000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę 12000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
09.11.2020

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna,  w przewidywanej ilości ok. 12000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym :   „Dostawę 3000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : „Dostawę 3000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
27.10.2020

Nowy Sącz, 04  listopada 2020 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania    Nowy Sącz, 27 października 2020 r.  Sprawa: SZP/DWC/16/2020 dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 138 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie...

« 1 2 3
. . .
4
»
Informacja UE
Informacja UE