Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów:

I. Ogłoszenia przetargów stałe:

   1. Zaproszenie do bieżącego składania ofert na  doraźne Dostawy Biomasy

        - pytania i odpowiedzi do zaproszenia

II. Ogłoszenia przetargów bieżące:

  „Dostawę 4500 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę 4500 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
30.07.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w przewidywanej ilości ok. 4500 metrów przestrzennych -  do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu.

„Dostawę 6000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę 6000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
20.07.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w przewidywanej ilości ok. 6000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 września 2021 r. do 30 grudnia 2021 r.

„Budowę instalacji „typu nerka ciepłownicza” w obiekcie Zamawiającego w Nowym Sączu”
„Budowę instalacji „typu nerka ciepłownicza” w obiekcie Zamawiającego w Nowym Sączu”
19.07.2021

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej instalacji oczyszczania wody sieciowej, na potrzeby MPEC
Sp. z o.o. w Nowym Sączu, polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu, montażu i uruchomieniu instalacji typu „nerka ciepłownicza”.

,,Rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Jana Pawła II w Nowym Sączu wraz  z przyłączami ciepłowniczymi do budynku przy ul. Jana Pawła II 16 - segment A, oraz do budynku przy ul. Jana Pawła II 16a – segment B, C, wraz z technologią węzłów cieplnych”
,,Rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Jana Pawła II w Nowym Sączu wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynku przy ul. Jana Pawła II 16 - segment A, oraz do budynku przy ul. Jana Pawła II 16a – segment B, C, wraz z technologią węzłów cieplnych”
14.07.2021

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021” oraz zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp.  z o. o. w Nowym Sączu”

„Dostawę przenośnika ślimakowego do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
„Dostawę przenośnika ślimakowego do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
14.07.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) nowego przenośnika ślimakowego – 2 sztuki, do magazynu Zamawiającego przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu.

„Zakup i dostawę gazów technicznych wraz z dzierżawą butli”
„Zakup i dostawę gazów technicznych wraz z dzierżawą butli”
08.07.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) wraz z dzierżawą butli do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, gazów technicznych wg „Zakresu rzeczowo-finansowego”

„Dostawę 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
„Dostawę 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
08.07.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w przewidywanej ilości ok. 9000 metrów przestrzennych -  do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu.

„Dostawę 1400 ton piasku – loco teren miasta Nowego Sącza.”
„Dostawę 1400 ton piasku – loco teren miasta Nowego Sącza.”
02.07.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) 1400 ton piasku – mieszanki kruszywa łamanej drobnej, frakcja 0 do 4 mm, bez domieszek ziemi, mułu, gliny – loco teren miasta Nowego Sącza

„Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu  E (GZ-50) do obiektów kotłowni MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”
„Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) do obiektów kotłowni MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”
17.06.2021

Nowy Sącz, dnia 23 lipca 2021 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania   Nowy Sącz, dnia 30 czerwca 2021 r. Odpowiedzi na pytania Nowy Sącz, dnia 23 czerwca 2021 r. Odpowiedzi na pytania Nowy Sącz, dnia 17 czerwca 2021...

„Dostawa rur i elementów preizolowanych”
„Dostawa rur i elementów preizolowanych”
15.06.2021

Nowy Sącz, dnia 5 lipca 2021 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania   Nowy Sącz, dnia 21 czerwca 2021 r Odpowiedzi na pytania Nowy Sącz, dnia 15 czerwca 2021 r. Sprawa nr:...

„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sącz”
„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sącz”
11.06.2021

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie Robót budowlanych oraz przeprowadzania usługi Serwisu dla Inwestycji pn.: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sącz” w formacie zaprojektuj i wybuduj zasilanego gazem ziemnym wysokometanowym,

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji układu zasilania wraz z systemem zarządzania mocą i energią oraz wymiany dwóch transformatorów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Nowym Sączu”.
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji układu zasilania wraz z systemem zarządzania mocą i energią oraz wymiany dwóch transformatorów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Nowym Sączu”.
11.06.2021

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 12.30. 

« 1 2 3
. . .
7
»
Informacja UE
Informacja UE